Luonnonpöntön rakentaminen

Luonnonpönttö, joka tunnetaan myös nimellä pöllipönttö, on vaihtoehto tavalliselle laudoista rakennetulle linnunpöntölle. Luonnonpönttö voidaan kovertaa joko terveestä pöllistä tai ydinlahosta puusta. Kovertamisessa käytetään sorvia, moottorisahaa tai isoa kairaa. Luonnonpöntön rakentamista varten tarvitaan siis hieman enemmän tarvikkeita kuin perinteistä puupöntön rakentamista varten.

Linnunpöntöiksi tulevat pölkyt on kuorittava ennen niiden asettamista paikoilleen. Tämä johtuu siitä, että kaarna- tai tuohipintaiset pölkyt eivät ole kovin pitkäikäisiä, sillä kuori pitää kosteuden sisällään. Näin pöntöt kestävät noin viisi vuotta, kunnes ne lahoavat kokonaan. Koska laho etenee jatkuvasti ja jatkaa matkaansa tuohen tai kaarnan alle, pohjan kiinnitys voi pahimmillaan pettää kesken pesimäkauden. Tällöin poikaset putoavat maahan, eikä linnunpönttö ole tehnyt tehtäväänsä. Kuorittu pöllipönttö taas voi kestää parhaimmillaan jopa kymmeniä vuosia, joten kuorimisen kanssa ei kannata säästää aikaa.

Yleisimmät pöntöissä pesivät lajit

Läheskään kaikki lintulajit eivät pesi pöntöissä. Yleisimpiä pöntöissä pesiviä lintulajeja ovat erilaiset tiaiset, kirjosieppo, leppälintu, kottarainen, varpuset, harmaasieppo, tervapääsky, käenpiika, isokoskelo, telkkä ja tuulihaukka. Toki myös jotkut pöllöt pesivät pöntöissä. Pöllöjä varten on varattava suurempi pönttö, kuten esimerkiksi tuulihaukkaa ja isokoskeloa varten. Luonnonpöntöt ovat loistavia valintoja niin suurille kuin pienille lintulajeille. Koverrettu puu takaa linnuille mahdollisimman turvallisen ja luonnollisen pesimäpaikan. Luonnonpöntön pohjalle voi laittaa pehmikettä linnuille, jotka sellaista vaativat. Muutamat lintulajit eivät vaadi pehmikettä, sillä ne haluavat rakentaa oman pesänsä itse.

Kotipihaan ripustettaviin pönttöihin odotetaan yleensä pesimään tiaisia. Talitiainen ja sinitiainen ovat näistä yleisimpiä. Tiaisten pönttö on helppo rakentaa, sillä tiaiset eivät oikeastaan vaadi muuta kuin sopivan kokoisen lentoaukon. Lentoaukko on halkaisijaltaan 2,8 cm. Pienen sinitiaisen kohdalla 2,6 cm riittää hyvin. Lentoaukko ei saa koskaan olla liian suuri, sillä tällöin pedot ja muut lintulajit pääsevät pönttöön. Pahimmillaan jopa orava voi käydä nappaamassa munat pesästä, mikäli lentoaukosta on tehty liian suuri.

Luonnonpönttöä rakennettaessa tulee olla tarkkana kovertamisen kanssa. Liiallinen kovertaminen voi murtaa puun, jolloin pöntön tekeminen epäonnistuu. Vaikka puu onkin vahvaa materiaalia, on sitäkin käsiteltävä varovasti, jotta puuhun ei tule railoja.